Kultura indartzea

Unitate didaktikoa, gurekin bizi diren kulturei lotutako ezagutzak lantzeko, kultura-identitatea indartzeko eta gure gizartean talde gutxituak sartzeko, eta kultura-aniztasuneko balioak eta elkartasunezko jarrerak sustatzeko.

Irakasleentzako gida pedagogikoa

Irakasleentzako laguntza-gida, unitate didaktiko honetan lantzen diren konpetentzien deskribapenarekin eta proposatutako jarduerak garatzeko moduari buruzko orientabideekin; edukiak, iraupena, gauzatzeko modua, beharrezko baliabideak eta materialak eta ikasleek egindako lana ebaluatzeko modua.

Ikasleentzako gida

Aurreikusitako jarduerak eta dinamikak dituzten ikasleentzako tresna, eta unitate didaktiko bakoitzean landu beharreko edukiei buruzko informazio teorikoa.

Beste material batzuk

Erreprodukzio zerrenda, unitate honetarako gomendatutako edukiekin.